de agenda voor de volgende Algemene VLUFF vergadering...
ziet er veel belovend uit:


AGENDA
1 goedkeuring agenda                           
2 verkiezingen bestuur vluff                  
2.1 afvaardiging vluff-bestuurders naar de BUF
3 Goedkeuring  nieuwe statuten
Jaarrekeningen en begroting goedkeuren.
5 Opleidingen:
5.1 Initiaties 
5.2 Clinics
6: werking/ prioriteiten:   
7. Fros
8. Buoc 
8. Varia