Resultaten enquête en werkingsdocumenten clubs
 
 
Uit de enquête die vorige jaar werd afgenomen bij de clubs bleek dat de grootste problemen zich bevinden bij de vrijwilligers en de vrijwillige inzet van het bestuur. (De enquête en antwoorden vindt u hier).
Om de besturen daarbij te ondersteunen en de professionaliteit van de clubs iets te verhogen stellen we hierbij volgende werkingsdocumenten ter beschikking:
 
- Een voorbeelddocument "Transportvergoedingen"
- Een voorbeelddocument "Tuchtreglement"
 
 
Uiteraard staat iedere club vrij deze documenten te gebruiken en de werking van de club zelf te bepalen.
 
Merk echter wel op dat de documenten "Transportvergoedingen" en "Tuchtreglement" een rechtstreekse impact hebben op de aansprakelijkheid van de club bij eventuele ongevallen of incidenten.
 

Naar een voorbeeld van De Slijpschijven